วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ด้วยดวงใจที่บริสุทธิ์เท่านั้น !!

{26:83} โอ้พระเจ้าของข้าฯ ! ขอพระองค์ทรงประทานปัญญา และทรงให้ข้าฯ อยู่รวมกับหมู่คนดีทั้งหลาย
{26:84} และทรงบรรดาลแก่ข้าฯซึ่งลิ้นแห่งสัตย์ในหมู่ชนรุ่นหลัง
{26:85} และทรงทำให้ข้าฯอยู่ในหมู่ผู้รับมรดกแห่งสวนสวรรค์อันรื่นรมย์
{26:86} และทรงประทานอภัยให้แก่บิดาของข้าฯด้วย แท้จริงเขาอยู่ในหมู่ผู้หลงผิด
{26:87} และทรงอย่าให้ข้าฯได้รับความอัปยศในวันที่พวกเขาถูกให้ฟื้นคืนชีพ
{26:88} วันที่ทรัพย์สมบัติและลูกหลานจะไม่อํานวยประโยชน์ได้เลย
{26:89} เว้นแต่ผู้มาหาอัลลอหฺด้วยดวงใจที่บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว

{37:81} แท้จริง เขา(นูฮฺ)อยู่ในปวงบ่าวของเราผู้ศรัทธา
{37:82} แล้วเราได้ให้พวกอื่นจมน้ำตาย
{37:83} และแท้จริง หนึ่งในบรรดาชนผู้ดำเนินตามแนวทางของเขานั้น คืออิบรอฮีม
{37:84} เมื่อเขาได้เข้าหาพระเจ้าพระบริบาลของเขาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์
{37:85} เมื่อเขาได้กล่าวแก่บิดาของเขา และหมู่ชนของเขาว่า “พวกท่านเคารพบูชาสิ่งใดกัน?”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น